vineri, 29 martie 2013

Scena timpului 2

30.05.2012; 13.55
"Cuvintele

Cuvântul meu mă îndeamnă la tăcere
şi vorba mea îmi sugerează
că în melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează.

În melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează...

Cuvântul meu mă face să ascult
şi vorba mea mă prinde şi mă duce
să stau la soare, să-mi fac cult
din dansul muzicii ce mă seduce...

Să stau la soare, să-mi fac cult
din dansul muzicii ce mă seduce...
Cuvântul meu mă mişcă prin frumos
şi vorba mea adie printre stele,
chemându-mi linişte şi ritm duios
ce-mi cântă prin versurile mele.

Chemându-mi linişte şi ritm duios
ce-mi cântă prin versurile mele...
Cuvântul meu mă îndeamnă la tăcere
şi vorba mea îmi sugerează
că în melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează.

Că în melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează...

Cuvântul meu mă îndeamnă la tăcere...

30.05.2012; 15.14
Imaginile

Realism istoric, presupus
cu dar venit spre anticipare,
adecvat luminii unui apus
prin practică de emancipare...

Formalism nobil, însemnat
cu dar simplu, primordial,
iubit prin clarul desenat
spre dragoste de ideal...

Activism remarcabil, luminos,
cu dar de acord spre armonie,
aclamat prin sensul mătăsos
ţesut pe pagina ce scrie...

Imagine a unei liniştiri,
tăcere,
chip de taină în priviri,
plăcere,
strop de sevă hrănitoare,
putere,
dulce, tandră provocare,
spre iniţiere,
rece, scumpă încercare,
prin durere,
lungă cale odihnită,
clipă,
caldă, faptă împlinită
şi pecetluită...
30.05.2012; 15.40
Paginile

Întinsul cel alb de carte
scăldat în litere negre prin formă
pofteşte privirea să-l sape
spre coerenţă de lume fantomă...

Întinsul cel alb aşezat,
mărginit de pagini cu număr,
câteodată se vrea să fie legat
în cuvinte ce nu pot să enumăr...
Întinsul cel alb îmbrăcat
cu texte înşiruite liniar
nu stă să fie dezlegat
de vorba fără de hotar...

Întinsul cel alb de hârtie,
de spaţiu dorit spre interpretare,
remarcă în sine o solie
şi o evocă prin har de întâmplare...

Întinsul cel alb de formă abstractă,
uşor de măsurat ca dimensiuni,
dezbracă iluzia care se contractă
şi pare că dispare fără să o aduni...

Întinsul cel alb de repetare
iubeşte forma repetată,
mereu supusă la încercare
cu dor de lume decriptată...
30.05.2012; 16.00
Închipuirile

nălucă infinită prin necuprins nemăsurat
beznă întunecată prin obscur înnegurat
ceaţă şi pâclă

închipuire vagă artificial zbuciumată
tămăduire slabă uşor dărâmată
confuzie agitată

fantasmă tulburată nelămurit desluşită
imprecizie mascată de mirare răspândită
ignoranţă încâlcită
30.05.2012; 17.06
Amintirile

Făptura esenţei-amintire
închide timpul în privire,
îndeasă lumea în clipire
şi prinde gândul în fixare...
Forma redusă la simţire
purcede către dăinuire,
îndreaptă chipul spre clipire
şi prinde gândul în fixare...

Îndeasă lumea în clipire
şi prinde gândul în fixare...
Închide timpul în privire
şi prinde gândul în fixare...
Purcede către dăinuire
şi prinde gândul în fixare...
Îndreaptă chipul spre clipire
şi prinde gândul în mişcare...

30.05.2012; 17.30
Legendele

Miraculos vestite cu minuni de mit,
magic investite cu figuri splendide,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...

Mirific născute din spaţiul infinit,
fabulos crescute prin taine de soartă,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...

Fantastic revelate în locul nimerit,
cu grijă ascultate de enigmatica lume,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...
Mitic înzestrate cu dar prevestit,
prin cântec repetate pe tărâm de basm,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...
30.05.2012; 18.18
Timpurile

Cuprins de poeme,
aşezat pe datină,
timpul nu contează...
Trecător prin vreme,
înfocat de patimă,
timpul variază...
Dăruit spre cutezanţă,
inspirat de schimbare,
timpul nu contează...
Socotit după uzanţă,
prins spre măsurare,
timpul variază...
Prin locuri sihastre,
desprins de separare,
timpul nu contează...
Revelat de astre,
privit spre cultivare,
timpul variază...

Absorbit de vorbă,
uitat în amânare,
timpul nu contează...
Întemeiat pe normă,
rotit spre reluare,
timpul variază...30.05.2012; 18.35
Vremurile

Captivante, îndrăzneţe,
merg pe stradă vremurile...
Contestate, fluierate,
stau la poartă vremurile...
Preţuite, însuşite,
intră în casă vremurile...
Dezlegate, anunţate,
pleacă în lume vremurile...
Vremurile aduc putere,
când nu poartă slăbiciune,
vremea trece-n adiere
şi tot pleacă să se adune...

Captivante, îndrăzneţe,
merg pe stradă vremurile...
Contestate, fluierate,
stau la poartă vremurile...
Preţuite, însuşite,
intră în casă vremurile...
Dezlegate, anunţate,
pleacă în lume vremurile...

Vremurile schimbă lumea,
vremurile o ţin pe loc,
vremea trece, mi-e tot una,
căci eu ştiu cum să o joc...

Captivante, îndrăzneţe,
merg pe stradă vremurile...
Contestate, fluierate,
stau la poartă vremurile...
Preţuite, însuşite,
intră în casă vremurile...
Dezlegate, anunţate,
pleacă în lume vremurile...


30.05.2012; 19.10
Privirile

Sunetul intens, îndrăgit conştient,
cheamă lumea la cântare.
Pasul arzător, foarte evident,
pune viaţa în mişcare...

Nu mai privi şi pofteşte la dans:
nu te mai istovi în lâncezeală,
urneşte-te din loc şi mişcă-te ritmat
pe muzică străină de leneveală...

Nu mai privi şi haide la dans:
agită-ţi picioarele cu îndemânare
şi mâinile sus, hai sus, la vedere!
Dă din şolduri cu multă cutezare
şi joacă-ţi mândra cu plăcere!

Cheful iată se înteţeşte,
lumea nu mai stă pe loc,
muzica ne izbăveşte
şi ne cântă cu noroc:

Nu mai privi şi pofteşte la dans:
nu te mai istovi în lâncezeală,
urneşte-te din loc şi mişcă-te ritmat
pe muzică străină de leneveală...

Nu mai privi şi haide la dans:
agită-ţi picioarele cu îndemânare
şi mâinile sus, hai sus, la vedere!
Dă din şolduri cu multă cutezare
şi joacă-ţi mândra cu plăcere!

30.05.2012; 19.45
Atingerile

Dansul ne apropie spre îmbrăţişare,
te prind de mijloc şi de mână,
ne legănăm ca-n poezie:
dezlegăm hotare
şi tu îmi eşti zână...
Dansul ne împinge către cuvântare,
ne mână de la spate să ne apropiem,
ne legănăm ca-n poezie:
iubim incitare
şi aşteptăm un semn...
Dansul ne poartă prin adorare,
mă apropii de tine şi te iau în braţe,
ne legănăm ca-n poezie:
ciocnim pahare
şi unim instanţe...
Dansul însoţeşte a noastră sărutare,
prin atingeri de trupuri dezbrăcate,
ne legănăm ca-n poezie:
ne cunoaştem pe buze
şi ele-s încântate...
Ne cunoaştem pe buze
în ritmuri gustate,
ne cunoaştem pe buze
în ritmuri înfocate,
ne cunoaştem pe buze
prin clipe îmbrăţişate,
ne cunoaştem pe buze
prin vise sărutate..."


Scena timpului – Radu Lucian Alexandru – carte PDF:

http://www.scribd.com/doc/133013794/Scena-Timpului-Radu-Lucian-Alexandru 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru