duminică, 17 noiembrie 2013

Clipe Cuvântate 3

20.12.2012; 21:31

" Încântare

Când te privesc pe tine privesc o încântare,
când te ascult pe tine aud o chemare,
când te ating pe tine simt o îmbrăţişare...

Când îţi gust sărutul pe buze mă întind
şi îţi adulmec părul, şi-n braţe te cuprind...

Iar când ne contopim şi când ne iubim,
în extaz trăim şi dragoste simţim...
Şi de n-ar fi repetată n-ar fi niciodată:
încântarea e o lume prin cântec dezlegată...

Şi când te privesc parcă te doresc,
şi când te ascult parcă eu sunt mut,
şi când te ating parcă te conving...

Şi când parfumul vin de ţi-l deschid
tu mă atingi pe buze cu un sărut lucid...

Iar când ne contopim şi când ne iubim,
în extaz trăim şi dragoste simţim...
Şi de n-ar fi repetată n-ar fi niciodată:
încântarea e o lume prin cântec dezlegată...
20.12.2012; 21:59

Veselie

Joc de afecţiune printre flori atrăgătoare,
dans şi bucurie cu femei fermecătoare,
zgomot plăcut, discuţie la început,
prăjituri de gustat şi bere de încercat:
veselie...

Joc de priviri spre fiinţe cuceritoare,
glume prin sens de prietenie,
muzică plăcută, întrebare începută,
magie de gustat şi lume de încercat:
bucurie...

Joc de vorbe cu o fată curioasă,
schimb de slove cu o prea-frumoasă,
melodie plăcută, abia începută,
buze de gustat şi iubiri de încercat:

timpuri de bucurie şi de veselie,
locuri vrăjite spre căsătorie,
inimi dispuse spre joc şi încercare,
vieţi plăcute la chip înspre cuvântare...
20.12.2012; 22:14

Simpatie

Izvor de apropiere şi de preţuire
este simpatia cultivată în tine,
sursă de mângâiere şi de mulţumire
este simpatia născută spre bine.

Este doar zăpăcire şi dezorientare
în cel care nu simte empatie,
rezultă doar ură şi divizare
din cel ce trăieşte în antipatie...

Izvor de apropiere şi de preţuire
e doar simpatia cultivată în tine,
sursă de mângâiere şi de mulţumire
e doar simpatia născută spre bine...
20.12.2012; 22:29

Armonie

Seninătate prin glas de liniştire,
cântec de păsări prin pădure,
paşi purtaţi domol spre centru de fire,
zgomot de frunze întinse sub mure...

Fericire şi tihnă limpezită şi curată,
lumină de soare pe iarbă relaxată,
tăcere exprimată şi foarte stilată,
apus de agitaţie şi răsărit de odihnă...

20.12.2012; 22:55

Exaltare

Înflăcărare învăluită în ardoare,
avânt înălţat cu entuziasm,
însufleţire puternică prin exaltare,
elan spre pasiune de împreunare...

Emoţie unduită sub bucurie,
iubire trăită prin armonie,
fericire cunoscută spre înflorire,
timp de taină şi de izbăvire...

Foc aprins şi poftă degustată,
dragoste şi plăcere întruchipată,
întâlnire de sens trăită de îndată
ce te laşi iubită spre dragoste curată...
20.12.2012; 23:05

Extaz

Nu poate fi transpus în versuri
şi nu poate fi auzit:
când este în tine şi în universuri
cosmosul e magie şi tu eşti vrăjit...

Nu poate fi tradus în cuvinte
şi nu poate fi cântat:
când extazul se aprinde-n minte
lumea e vrăjită şi tu eşti descântat...
20.12.2012; 23:26

Beatitudine

Bea cu atitudine, bea cu plăcere,
bea cu simţ de măsură
apă şi bere...

Dar nu te aştepta ca cel care bea
să ajungă la beatitudine...

Pentru ea e nevoie să bei
idei aprofundate,
iubiri abisale
şi emoţii nemăsurate...

Trebuie să trăieşti
în bunătate
spre a fi, ca în poveşti,

fericire şi veselie,
armonie şi încântare,
iubire şi bucurie,
simpatie şi exaltare,

dragoste şi dăruire,
susţinere şi revigorare,
prietenie şi mulţumire,
extaz şi comunicare,

plăcere şi preţuire,
apreciere şi mărturisire,
comuniune şi împăcare,
compasiune şi iertare,

inspiraţie şi împlinire,
fiinţare şi întâlnire...20.12.2012; 23:39

Inspiraţie

Să inspirăm inspiraţie, să trăim în inspiraţie
şi să expirăm inspiraţie:
să cântăm şi să dansăm, să pictăm şi să jucăm
şi să ne relaxăm!

Inspiraţia vine mereu când noi o căutăm
dacă o dorim şi nu o amânăm...

Inspiraţia e felul nostru de existenţă,
ea e impulsul care ne dă coerenţă,
ea e legătura ce se leagă neîncetat
şi se întinde peste tot ce e de admirat...

Inspiraţia este fiinţă, ea este vorbire,
inspiraţia este voinţă - ea e împlinire...
Ea ne însoţeşte în fiecare clipă de poveste
şi prin minuni cotidiene mereu ne ispiteşte

să o vedem ca pe o magie,
să o simţim ca pe o solie,
să înţelegem că ea este pulsul vieţii
şi că în ea stă ascuns, mereu la vedere,
secretul tinereţii...
20.12.2012; 23:52

Împlinire

Timpul se împlineşte ciclic,
fiindcă se mişcă-n repetare...
Şi de aceea el se trăieşte
cu plăcere,
chiar şi-n reluare...

Împlinirea
e astfel mereu regăsită
spre a fi din nou citită,
spre simţ şi cugetare,
prin timp de încântare...

Şi cel care ştie să o vadă
în tăceri şi-n şoapte
se bucură şi-o cheamă
să-i fie mereu aproape
spre a-l reinventa periodic
prin faptă de împlinire
simţită până la capăt
prin clipa ei de fericire...

Timpul se împlineşte ciclic,
fiindcă se mişcă-n repetare...
Şi de aceea el se trăieşte
cu plăcere,
chiar şi-n reluare...
20.12.2012; 23:59

Fiinţare

Nu poţi să fii decât fiinţare,
nu poţi să fii decât poezie,
iar ale tale dogme
nu le poţi opri decât prin erezie...

Nu poţi să fii decât existenţă,
nu poţi să fii decât întâlnire,
iar ale tale poveşti
doar tu le aduci în simţire...

Nu poţi să fii decât fiinţare,
nu poţi să fii decât aparenţă,
iar faptele tale prin lume
în tine îşi găsesc coerenţă..."


- Extras din cartea "Clipe Cuvântate" - autor Radu Lucian Alexandru:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru