duminică, 17 noiembrie 2013

Clipe Cuvântate 1

20.12.2012; 01:09

"Iubire

Un răsărit, un asfinţit,
o floare prin formă chemare;
un cer senin, un timp sfinţit,
o lume pusă în mişcare...

Un orizont deschis şi luminat,
născut sub semn de fericire;
un vis prin stele înălţat
atins spre contopire...

Un mal de mare şi o picătură
unite prin valuri sub lună;
un strop de rai plin de căldură
căzut pe inima cea bună...

Iubire de viaţă colorată
peste umbră de lumină;
iubire prin faptă aşezată
peste forma cea senină...

Iubire atinsă, iubire depărtată,
iubire stinsă, iubire încercată,
iubire magie, iubire miracol,
iubire ce ştie să fie oracol:

iubire, iubire, iubire,
împlinire, pasiune, dăruire...20.12.2012; 02:06

Fericire

Din fericire este fericire
în lipsa de griji lipsită de amăgire,
din fericire există fericire
în clipa aceasta trăită în iubire,
din fericire trăim în fericire
când inima noastră se află în unire...

Din fericire putem să visăm,
să ne odihnim şi să cugetăm;
din fericire putem să ne jucăm,
să ne amintim şi să uităm;
din fericire putem să aflăm
că fericirea vine dacă o chemăm...

Din fericire suntem fericire
când dăm vieţii preţuire,
din fericire simţim fericire
prin locuri pline de înflorire,
din fericire gustăm fericire
când ne vedem spre împărtăşire...

Din fericire putem să zâmbim,
să ne cunoaştem, să ne întâlnim;
din fericire putem să dăruim,
să ne ascultăm şi să ne preţuim;
din fericire putem să mulţumim,
să ne ajutăm şi să ne iubim...

Din fericire este fericire
şi o putem simţi,
şi o putem trăi;
din fericire este fericire
şi noi o putem dărui...
20.12.2012; 02:32

Plăcere

Plăcut, plăcută, din plăcere;
plăcut, plăcută, o plăcere;
plăcut, plăcută, spre plăcere;
plăcut, plăcută -
Mersi de plăcere!

Plăcut, plăcută şi plăcere;
plăcut, plăcută, în plăcere;
plăcut, plăcută, spre plăcere;
plăcut, plăcută -
Cu mare plăcere!

Plăcut, plăcută, prin plăcere;
plăcut, plăcută, de plăcere;
plăcut, plăcută, spre plăcere;
plăcut, plăcută -
Mi-a făcut plăcere!20.12.2012; 03:48

Dragoste

Dragostea? Un fel de iubire...
Cu inimioare atinse la mare
sub un cer de stele şi de flori,
cu gânduri bune sărutate
sub un copac de amor...

Dragostea e o îmbrăţişare
trăită prin lume fermecată,
dragostea e o sărbătoare
prin plăcere duios dezlegată...

Dragostea este un „te iubesc”
rostit pe câmpul înflorit,
o inimă aprinsă de lumesc
sub cerul de ploaie despletit
şi un moment de viaţă îngeresc
prin clipa zborului adeverit...

Dragostea e un fel de iubire
ce aleargă desculţă pe nisip,
dragostea e un fel de fericire
simţită în trup şi văzută la chip.

Dragostea e un sărut
şi o lacrimă de fericire,
o atingere dansată în nori,
un chip învelit de privire,
un cosmos plin de fiori
şi o foarte tandră încercuire...

Dragostea e o îmbrăţişare
trăită prin lume fermecată,
dragostea e o sărbătoare
prin plăcere duios dezlegată...20.12.2012; 04:37

Dăruire

Eşti dăruită de cosmos
spre îmbrăţişare:
a unui dar
cinstit spre dăruire...

Eşti înzestrată de lume
spre amorezare
şi consacrată vieţii
spre reîmplinire...

Eşti darul care mulţumeşte
şi dăruirea care înfioară,
eşti zâmbetul ce cucereşte
şi cântecul iubit de vară...

Tu eşti dorită
şi te poţi dărui,
tu eşti iubită
şi te poţi împlini,
tu eşti atrasă
şi te simţi dorită
spre a fi mireasă
iubirii dăruită...
20.12.2012; 05:28

Bunătate

Eşti o bunătate şi eşti foarte bună,
eşti foarte amabilă şi plină de spumă,
ai ieşit din mare păşind cu bunăvoinţă,
cu a ta mişcare plină de dorinţă...

Te aşezi pe nisip cu maximă blândeţe,
te întinzi la soare şi aştepţi poveţe,
vrei să fii atinsă, fiindcă tu eşti bună,
plăcută la chip şi frumoasă în făptură...

Tu ai însuşirea de a fi plăcută,
fără doar şi poate eşti bine-făcută
şi ai înclinaţii native spre a face bine
bine-facerea aceea dăruită de tine...

Ai o fire bună şi eşti bine-voitoare,
eşti prietenoasă şi ispititoare,
ai multă bunătate şi căldură trupească,
eşti delicată şi ai graţie cerească...

Eşti o bunătate şi eşti foarte bună,
şi vrei să fii atinsă, fiindcă tu eşti bună,
şi vei fi cuprinsă de o mare bunătate
de ai bună-voinţa de a sta pe spate...
20.12.2012; 07:30

Compasiune

Îmbrăţişează pământul ca pe o unică fiinţă
luminată de roadele pomului înstelat
cuprins de iubire spre viaţă de conştiinţă
şi de ostenire spre faptă de lăudat...

Încearcă să prinzi necuprinsul cu a ta simţire
şi să atingi abisul apropierii de timpul vindecat
atras către ceruri deschise şi nemărginire
prin faptul alungării gândului întunecat...

Fii senin precum e cerul, dar şi darnic precum el,
fii în lume o lumină şi o floare-ghiocel...
Nu mai stărui în nepăsare şi în răutate:
e vremea compasiunii trăită în bunătate...

Lasă-ţi vorba în mângâiere către cel neconsolat
şi umple-o de bucurie pentru cel îndurerat...
Găzduieşte în tine fapta omului ce dăruieşte
şi cuprinde în tine lumea timpului care iubeşte...
20.12.2012; 09:35

Bucurie

Bucuria culorilor prin timpuri de forme
galben luminează pe un alb intens
peste nuduri-portret şi pe uşoare vorbe,
peste lumile învelite în peisajul cel dens
prin locuri de mişcare spre viul din vers...

Bucuria sunetelor prin bătăi de mare,
grăbit întâmpinate spre reconsiderare,
se întinde prin urme de linii ascultate
spre strălucirea aripilor solare răsărind
prin ritmuri de mişcare iubite-dorind...

Bucuria florilor simţite-n parfum
adie grăbită prin miros de câmpie,
prin lumea dezgolită de cerul plumburiu
luminat spre albastrul care stă să învie
din cadrul întins pe adâncire-n pribegie
în ţinut de atingere trăită pe drum...

Bucuria gustării dansului pe înserate
degustă vinul martor dinspre masă
şi mestecă pâinea răscoaptă în casă
spre dulceaţă de prune şi clătite bune,
spre ciorbă de legume şi salate minune...

Bucuria atingerii înspre obiect
deschide cuprinsul unei dimensiuni
prin spaţiul ascuns într-un subiect
aşezat instinctiv, frumos şi ordonat
în senzaţii plăcute, chiar de neuitat,

care ne apropie şi ne depărtează
de simţirea trează, de trăirea ce visează,
de somnul care ne uită către dimineaţă
spre veghea care mereu se bucură de viaţă...
 


20.12.2012; 09:59

Comuniune

Două feţe întoarse una către alta,
două priviri despărţite de spaţiu,
două simţiri apropiate de asemănare,
două tablouri pictate din mişcare...

Două fiinţe îmbrăţişate cu bucurie,
două zări adunate sub aceeaşi privire,
două crengi înălţate în rugăciune
atinse de magia unei lumi mai bune...

Două lumini întrepătrunse pe o umbră,
două cărări îndreptate către întâlnire,
două minţi dezbrăcate de distanţă şi ură,
două figuri relaxate prin joc de iubire...

O armonie de culori înflorite
pe portativul cântecelor de unire;
o armonie de gânduri regăsite
în plăcerea trăirilor de fericire...

O armonie şi două fiinţe,
o lume îmbrăţişată cu două conştiinţe...
20.12.2012; 15:35

Prietenie

Singurătăţi împărtăşite
consumate la masă
şi prin parc,

singurătăţi plictisite
întâlnite în public
pe la bar,

singurătăţi sălbăticite
îmblânzite prin piaţă
şi pe la servici,

singurătăţi camuflate
descoperite în casă
şi pe drum,

singurătăţi alintate
practicate social
prin coabitare,

singurătăţi împrumutate
învăluite în valuri
de umanizare...

Singurătăţi desprinse
de singurătate,
singurătăţi seduse
din locuri izolate,
singurătăţi retrase
din pustietate...

Singurătăţi uitate:
prietenie..."


- Extras din cartea "Clipe Cuvântate" - autor Radu Lucian Alexandru:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Radu Lucian Alexandru